Kdo a kdy ji platí?

Daň z nabytí nemovitých věcí platí vždy nabyvatel (obvykle kupující). Jedná se o jednorázovou daň ve výši 4 % z kupní ceny nemovitosti.

Ta je výsledkem porovnání dvou cen:
1) ceny sjednané (skutečné kupní ceny)
2) nabývací hodnoty nemovitosti – nabývací hodnotu zjistíme pomocí směrné hodnoty nebo díky znaleckému posudku

Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:

Daň je nutno zaplatit do 3 kalendářních měsíců od přepisu nemovitosti na katastru. Počítá se vždy od prvního dne následujícího měsíce po měsíci provedení přepisu na katastru nemovitostí. Příklad: k přepisu došlo 12.06.2020, lhůta pro zaplacení daně tedy běží od 01.07.2020 do 30.09.2020.

Daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2020 se týká jen úplatných převodů nemovitých věcí, nevztahuje se na dědictví nebo dary.

Pokud by byla obvyklá lhůtou podání daňového přiznání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020, daňové přiznání může být podáno do 31. 8. 2020.

Co musíte mít nachystané?

Na finanční úřad musíte donést daňové přiznání, kopii kupní smlouvy, vyrozumění o provedení vkladu, které Vám zaslal doporučenou poštou katastrální úřad po zápisu na Vaše jméno a znalecký posudek.

V některých případech se dá použít směrná hodnota.

Směrná hodnota je sice zdarma a může si ji vytvořit každý z nás doma, ale pozor, v důsledku se Vám nemusí vyplatit šetřit na posudku. Prvním úskalím je určení, zda lze na daný typ nemovité věci stanovit směrná hodnota. Tu lze sestavit například pro pozemek nebo byt. Pro rodinný dům ale musíme vždy využít zalecký posudek. Může se stát že cena ve směrné hodnotě převýší kupní cenu nemovitosti. V takové případě je vždy lepší nechat si udělat znalecký posudku. Finanční úřad Vás také může kdykoliv vyzvat k doložení znaleckého posudku.

Pokud daňové přiznání nepodáte včas a včas nezaplatíte daň, hroz Vám účtování pokut a úroků z prodlení. Pokuta sama o sobě není tak vysoká, ale navýší se o úroky, jejichž výše je v zákoně určena. Je to něco kolem jednoho procentního bodu za každý měsíc v prodlení, tedy pokud jste ho podali o rok později počítají vám tam k tomu dalších 12% z částky a z toho vyplývá výše sankce.

Všechny aktuální formuláře najdete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci

Doporučuji, abyste si veškeré formuláře okopírovali a nechali si je potvrdit razítkem podatelny úřadu.

Tato problematika je celkem náročná, proto všem svým klientům nabízím, že vše vyřeším za ně. Nechám vypravovat znalecký posudek, daňové přiznání a zanesu ho za Vás na finanční úřad. Odpadají Vám tedy veškeré starosti s tím spojené jako je například hlídání termínu pro podání přiznání.

V případě jakýchkoliv otázek, co se týkají aktuální situace ohledně této daně, klidně mě kontaktujte. Můžete si třeba domluvit videohovor, volné termíny naleznete na webu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *