Zjednodušená stavební dokumentace

Povinnost uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby ukládá stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 125 odst. 1, kde je uvedeno, že pokud dokumentace stavby nebyla pořízena či se nedochovala, je vlastník nemovitostí povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou mimo jiné při prodeji nemovitosti odevzdá dosavadní vlastník novému vlastníkovi. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace, tedy pasportu stavby.

Probíhá to většinou tak, že si zajistíte projektanta, který navštíví stavbu a provede základní obhlídku objektu. Nacení prováděné práce. Samotné zaměření provádí pomocí speciálních dálkových měřidel, zpravidla laserových, dále pomocí sklonoměrů, nivelačního přístroje, teodolitu či pomocí 3D skeneru a naměřené hodnoty zapisuje na orientační schéma objektu. Jakmile jsou všechny délky a výšky změřeny, zpracuje projektant pasport stavby v digitální podobě včetně všech půdorysů, řezů, pohledů a zpráv. Výstupem pasportizace je zjednodušená dokumentace stavby v digitální a papírové podobě.

Jak lze zjistit, zda stavební dokumentace existuje? Existuje hned několik možností. Pokud nějakou nemovitost vlastníte, není nic jednoduššího, než se podívat doma, zda ji nemáte někde založenou. V případě, že ji doma vy nebo prodávající nenajdete, můžete zajít na stavební úřad. Pokud Vám nepomohou ani na stavebním úřadě nepomůže, můžete zkusit ještě obecní úřad.

Kdy potřebuji pasport stavby?

Dokumentaci stavby budete potřebovat tehdy, kdy vlastníte starou budovu (rodinný dům, bytový dům, chatu, chalupu, …), ke které není dostupná žádná projektová dokumentace či je dokumentace neaktuální a budete chtít tuto nemovitost rekonstruovat, provést přístavbu, nástavbu, půdní vestavbu, nebo ji budete chtít prodat.

Pasport stavby také potřebujete jako podklad pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy či energetického štítku. Může také posloužit jako nástroj pro odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí při probíhajících digitalizacích obcí.

Povinnost uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby ukládá stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 125 odst. 1, kde je uvedeno, že pokud dokumentace stavby nebyla pořízena či se nedochovala, je vlastník nemovitostí povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou mimo jiné při prodeji nemovitosti odevzdá dosavadní vlastník novému vlastníkovi. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace, tedy pasportu stavby.

Probíhá to většinou tak, že si zajistíte projektanta, který navštíví stavbu a provede základní obhlídku objektu. Nacení prováděné práce. Samotné zaměření provádí pomocí speciálních dálkových měřidel, zpravidla laserových, dále pomocí sklonoměrů, nivelačního přístroje, teodolitu či pomocí 3D skeneru a naměřené hodnoty zapisuje na orientační schéma objektu. Jakmile jsou všechny délky a výšky změřeny, zpracuje projektant pasport stavby v digitální podobě včetně všech půdorysů, řezů, pohledů a zpráv. Výstupem pasportizace je zjednodušená dokumentace stavby v digitální a papírové podobě.

Co vše obsahuje pasport stavby

Obsah pasportu stavby je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v příloze č. 14, bod 2. Pasport stavby musí obsahovat průvodní a souhrnnou technickou zprávu, zjednodušený situační náčrt a zjednodušenou výkresovou dokumentaci, včetně půdorysů všech podlaží, řezů a pohledů. Výkresy pasportu stavby musí být zpracovány v rozsahu a podrobnostech odpovídajícímu druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

Kolik pasport stavby stojí

Cena pasportu bytu, domu či jiné stavby se odvíjí od velikosti a složitosti zaměřované stavby. Nutno říci, že cenu za metr čtverečný ovlivňuje také celková charakteristika nemovitosti. Je poměrně jasné, že mnohem méně práce bude mít projektant se zaměřením a vykreslením klasického menšího bungalovu, kde je několik standardních místností. Naopak více práce bude mít u staveb, které jsou členité, jsou spojeny s řadou různých architektonických prvků a mohou mít hned několik výškových úrovní.

V případě domu se lze pohybovat v částkách 3 500 – 10 000 Kč. Dané sumy samozřejmě berte jenom jako orientační a přibližné, skutečná cena závisí na velikosti objektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *