Za

Co je to PENB?

Od 1. ledna 2013 vznikla dle další novely zákona č. 406/2000 Sb. povinnost přikládat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu budovy.

Wikipedie říká: slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu.

Lidsky řečeno při prodeji či pronájmu musíte novému majiteli předat zpracovaný PENB.

Kdy nemusí být PENB zpracován?

PENB nemusíte dokládat v případě, kdy jste vlastníkem rodinného domu, bytové jednotky či kanceláře a na Vaší nemovitosti nedochází k žádné změně (prodej, nový pronájem nebo renovace).

Stejně tak je tomu u budov s energeticky vztažnou plochou do 50 m2 (vnější půdorysná podlahová plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.)

U nemovitostí určených pro rodinnou rekreaci je to poněkud složitější. PENB nemusí být vystaven v případě, kdy je objekt užíván pouze část roku a jeho odhadovaná spotřeba energie je menší než 25 % spotřeby energie při celoročním používání. Pokud některá z těchto podmínek není splněna je nutné mít zpracován.

Také v případě prodeje/pronájmu budovy nebo její ucelené části, kdy se obě strany písemně dohodnou není nutné PENB zpracovávat. Zároveň ale musí jít o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. Větší změnou je přitom míněn stav, kdy nebylo zasahováno nijak do pláště budovy (zateplení), nebyla měněna okna ani zdroj vytápění. Zároveň nebyla provedena větší rekonstrukce takové budovy (nad 25% podlahové plochy).

Zvláštní situací je prodej nebo pronájem bytu nebo kanceláří. Může se totiž stát, že energetický průkaz pro budovu jako celek nebyl ještě zpracován. V takovém případě je nutné se obrátit na společenství vlastníků jednotek, případně na příslušnou správcovskou firmu.

Mezi výjimky dále patří:

Závěrem

Při koupi nebo prodeji si zjistěte, zda je nutné PENB mít. V případě, kdy si nejste jistí a nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat.

dejte název

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *